Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Běleč
Mateřská škola Běleč okres Kladno

Zápis do MŠ

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025
Typ: PDF dokument, Velikost: 428.12 kB

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLEČ
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

ZÁPIS DĚTÍ SE KONÁ DNE:
10. května 2024 od 14:30 do 18:00 hod.

k zápisu přineste:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud není shodné s rodiči)
předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem
(tiskopis žádosti o přijetí naleznete na o-skolce/dokumenty-ke-stazeni/ nebo lze vyzvednout v mateřské škole)

 

Výsledky zápisu (Rozhodnutí o přijetí) budou zveřejněny pod registračními čísly
na webových stránkách mateřské školy www.msbelec.cz dne 17. 5. 2024.

 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
23. 5. 2024
10:00-15:00 hod.

v budově MŠ Běleč

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Běleč
platná pro školní rok 2024 / 2025

 

  1. Na základě §34, §165 ods.2 písm.b) a §183 odst.1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon), stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
  2. Jednotlivá kritéria jsou seřazena podle jejich důležitosti. Děti jsou přijímány dle jednotlivých bodů těchto kritérií podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším, dle údajů odevzdané přihlášky do mateřské školy. 

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let,  
je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria
Děti jsou přijímány v následujícím pořadí: 

  1. Děti, které mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu (tj. v obci Běleč a v obci Sýkořice), a které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně věku 2 let (seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším)
  1. Ostatní děti, které nemají trvalé bydliště v obci Běleč ani v obci Sýkořice (seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol)

O přijetí /nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat.  

Dle zákona č. 561/2004 Sb.,§183 odst.2, ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, a to na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, tímto se považují za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem dne 17. května 2024:

  • ve vitríně u vchodu Mateřské školy Běleč
  • na webových stránkách školy www.msbelec.cz

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte předáno do vlastních rukou.

O školce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Svátek má Adolf

nahoru