Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Běleč
Mateřská škola Běleč okres Kladno

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Výše měsíčního školného na školní rok 2024 - 2025 je stanovena ve výši 500,- Kč na jedno dítě za měsíc.

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za školní stravování dětí

Děti 3 – 6 let:

  • Přesnídávka 13,- Kč
  • Oběd 31,- Kč
  • Svačina 9,- Kč
  • Celkem 53,- Kč

Děti od 7 let (s odkladem):

  • Přesnídávka 18,- Kč
  • Oběd 38,- Kč
  • Svačina 11,- Kč  
  • Celkem 67,- Kč

Způsob platby

  1. úplata /školné i stravné/ za předcházející kalendářní měsíc je splatná vždy do 10.   dne následujícího měsíce 
  2. úplata se hradí inkasem

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,odst. 1d).

O školce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Svátek má Adolf

nahoru