Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ Běleč
Mateřská škola Běleč okres Kladno

Organizace a rozsah školního stravování

Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1. Organizace a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna při Mateřské škole Běleč. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu.

2. Stravování dětí, přihlašování a odhlašování jídel

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V případě nepřítomnosti je dítě ze stravování odhlášeno.

3. Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č.2  vyhlášky č.107/2005 Sb., novel. 2011, podle cen potravin v místě obvyklých.

Výše finančních normativů pro děti v MŠ Běleč od 1.3.2024 v Kč:

Děti 3 – 6 let:

  • Přesnídávka 13.- Kč
  • Oběd 28,- Kč
  • Svačina 9,- Kč
  • Celkem 50,- Kč

Děti od 7 let (děti s odkladem školní docházky):

  • Přesnídávka 18,- Kč
  • Oběd 33,- Kč
  • Svačina 11,- Kč
  • Celkem 62,- Kč

Zákonní zástupci hradí stravné formou inkasa. Splatnost je vždy 10. den následujícího měsíce.

Platnost od 1.3.2024

Školní jídelna

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Svátek má Adolf

nahoru